Sergiusz Jańczak

Psychoterapeuta integracyjny prowadzący psychoterapię indywidualną. Uczestnik 4-letniego szkolenia (obecnie 4 rok) w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ośrodek ten jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracyjnej.

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywa m.in. w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia Ogród w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie integracyjnym, łączącym uznane i sprawdzone podejścia psychoterapeutyczne. Oznacza to, że z każdym klientem pracuje inaczej, a wybór metody uzależnia od problemu lub trudności, której dotyczy spotkanie.

Wspiera osoby doświadczające nadmiaru trudnych emocji (np. złości, smutku, żalu, lęku, poczucia winy czy bezradności) oraz uciążliwych zachowań wynikających z lęków i fobii, negatywnych myśli oraz ciągłą samokrytyką. Pomaga także w radzeniu sobie z bezustannym analizowaniem tego co wokół, uczuciu wewnętrznej pustki. Dodatkowo wspiera w przypadku braku takich emocji jak miłość, bliskość, zaufanie czy odwaga w działaniu. Towarzyszy także klientom w odzyskiwaniu pewności siebie, poczucia sprawczości oraz kierowania swoim życiem. Terapeuta przyjazny osobom LGBT+.

Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i innych formach rozwoju zawodowego.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim.