Marta Zarębska

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Obecnie w trakcie pięcioletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i systemowej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym i Rehabilitacji Psychiatrycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Toruniu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych doświadczających cierpienia z powodu depresji i zaburzeń nastroju. Konsultuje i wspiera osoby z zaburzeniami lękowymi, a także z zaburzeniami osobowości.  Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi ludźmi i cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości.  Wspiera w kryzysie, a także tych którzy chcą dokonać zmian w swoim życiu.  Prowadzi psychoterapię osób z rodzin dysfunkcyjnych DDA oraz DDD.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim.