Magdalena Wolfart-Samselska

Terapeuta TSR – w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR I i II stopień). Specjalizuje się również w Focusingu,  life coachingu i coachingu kariery oraz poradnictwie pedagogicznym. Posiada certyfikat The British Focusing Association z Focusingu zorientowanego na relacje wewnętrzne. Ukończyła również roczny trening Zen Coachingu oraz CoachWise Essentials™ w Warszawie, które są zgodne z wytycznymi ICF. Posiada certyfikat ukończenia Kursu Pomocy i Edukacji Psychologicznej. Z wyboru i z wykształcenia jest również pedagogiem specjalnym, doradcą  zawodowym i trenerką umiejętności miękkich.

Od 2004 roku aktywnie pracuje jako pedagog, doradca zawodowy, coach, trener umiejętności interpersonalnych oraz terapeuta. Od 2014 roku prowadzi grupy rozwoju osobistego z elementami arteterapii oraz kręgi kobiet. Wspomaga osoby doświadczające przewlekłego stresu. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi (18-25 lat) oraz kobietami w życiowym kryzysie. Dotychczas przeprowadziła ponad 2 tysiące godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa  zawodowego, coachingu i terapii. Cały czas dba o swój rozwój osobisty i zawodowy korzystając z licznych warsztatów i szkoleń. Obecnie jest w trakcie szkolenia z Terapii Zorientowanej na Emocjach, które prowadzi belgijski psychoterapeuta Kurt Renders.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim.