Katarzyna Panek

Psycholog, psychoterapeutka systemowa, absolwentka resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Uczestniczka całościowego kursu psychoterapii systemowej w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie. Absolwentka studiów psychologicznych o specjalizacji psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dodatkowo ukończyła Resocjalizację i Profilaktykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością nabytą, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających stresu pourazowego. Przez wiele lat współpracowała z Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. W dziedzinie resocjalizacji zajmowała się także profilaktyką zaburzeń pourazowych u osób z niepełnosprawnością. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy warsztatowej z dziećmi od trzeciego roku oraz pracy grupowej dla rodziców z dziećmi. Pracuje terapeutycznie z dorosłymi, parami oraz całymi rodzinami.

Szczególnie bliska jest jej praca z młodymi dorosłymi oraz z kobietami przygotowującymi się do macierzyństwa. Wspiera osoby przeżywające depresję poporodową, a także pracuje z rodzinami przeżywającymi żałobę po stracie dziecka. Pracuje z klientami z szeroko rozumianymi zaburzeniami osobowości.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim.