Katarzyna Drzewiecka

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt prowadząca psychoterapię indywidualną w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Absolwentka studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, o specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości. Dodatkowo jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii SPSK nr 1 w Lublinie na oddziale leczenia psychoz oraz na oddziale leczenia chorób afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neuropsychologii. Dodatkowo pracowała na rzecz fundacji wspierających osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym, a także w szkołach publicznych i prywatnych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach oraz mających kłopot z wyrażaniem emocji. Pomaga osobom doświadczającym nadmiernego stresu, chorującymi na depresję, zaburzenia psychosomatyczne i lękowe, a także cierpiących z powodu samotności, straty. Dodatkowo pracuje w obszarze postrzegania własnego ciała i poczucia własnej wartości.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim.