Joanna Komorowska

Psycholog, psychoterapeutka integracyjna. Obecnie kończy szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Szkoła ta jest akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Integracyjnej. Dodatkowo brała udział w 4 letnim szkoleniu Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA. Wcześniej absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również roczne szkolenie z zakresu pomocy osobom wychowującym się w rodzinach dysfunkcyjnych w Stowarzyszeniu „OD-DO”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od 14 lat pracując z dziećmi i dorosłymi w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Szkole Podstawowej. Od kilku lat pracuje również terapeutycznie z dorosłymi w nurcie psychoterapii integracyjnej łączącej różne podejścia terapeutyczne. W atmosferze zaufania i spokoju towarzyszy w odzyskiwaniu wpływu na własne życie. Pomaga znaleźć inną niż dotąd perspektywę rozumienia siebie i innych, otwiera drogę do zmian. Przychodzi także z pomocą w uporaniu się z minionymi doświadczeniami i tym co stoi na przeszkodzie do satysfakcjonującego życia.

W Sensi Institute prowadzi psychoterapię dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów, trudności emocjonalnych, chcącymi poprawić jakość własnego życia. Wspiera dorosłych z syndromem DDA i DDD, a taże z zaburzeniami osobowości.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim.