Alicja Piotrowska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz terapeutka EMDR. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także specjalistyczne, 4-letnie szkolenie podyplomowe w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Ośrodek ten ściśle współpracującej z Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii. Szkolenie jest prowadzone zgodnie ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) i zostało ukończone certyfikatem CTPB nr 34 oraz certyfikatem OCTC.

Uczestniczka wielu dodatkowych, specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Między innymi w obszarze terapii schematów osób dorosłych z zaburzeniami osobowości oraz terapii schematów dla par. Dodatkowo pracy terapeutycznej w nurcie EMDR. Przez 11 lat zbierała doświadczenie w psychoterapii indywidualnej, interwencji kryzysowej oraz diagnozie. Wspierała w terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów w szpitalach: Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, a także w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych z depresją, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami adaptacyjnymi. Zajmuje się także wsparciem psychologicznym osób w trakcie kryzysów życiowych oraz znajdujących się w nowych, trudnych sytuacjach. Dodatkowo pomaga osobom doświadczającym trudności w radzeniu sobie ze stresem. Pracuje indywidualnie oraz z parami i małżeństwami.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim i angielskim. Dodatkowo przeprowadza konsultacje w języku włoskim.