Alicja PiotrowskaPsycholog, psychoterapeutka (psychologist and therapist working in English and Italian). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie kończy 4-letnie szkolenie podyplomowe w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Od 2010 roku zbiera doświadczenie w diagnozie i terapii psychologicznej w pracy w szpitalu, wcześniej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, aktualnie w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, gdzie pracuje z pacjentami z chorobami somatycznymi, w szczególności o charakterze neurologicznym.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi. Zajmuje się także wsparciem psychologicznym osób w trakcie kryzysów życiowych oraz znajdujących się w nowych, trudnych sytuacjach. Pomaga osobom doświadczającym trudnościami w radzeniu sobie ze stresem. Pracuje indywidualnie oraz z parami i małżeństwami.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim i angielskim. Dodatkowo przeprowadza konsultuje w języku włoskim.