Aleksandra Prusak

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia certyfikacyjnego z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, zorganizowanego przez Akademię Motywacji i Edukacji. Szkoła ta posiadająca rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży klinicznych na warszawskich oddziałach psychiatrycznych między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wojskowym Instytucie Medycznym, Szpitalu Bielańskim oraz Fundacji Nagle Sami. Dodatkowo pracowała w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym, a także Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Centrum Psychoterapii 'Pokonaj Lęk’. 

Podejście poznawczo-behawioralne jest jej bliskie, ponieważ koncentruje się wokół zależności między różnymi aspektami życia. W szczególności takimi jak; myśli, emocje, odczucia z ciała i zachowanie. Takie spojrzenie ułatwia klientowi przyjrzenie się sobie z różnych perspektyw i świadome przełamanie niefunkcjonalnych schematów. W swojej pracy wykorzystuje podejścia 3 fali terapii poznawczo-behawioralnej: dialog motywujący, elementy terapii schematów, uważności oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych. W pracy ważna jest dla niej przede wszystkim relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, empatii i otwartości na drugiego człowieka. Wspiera m.in. osoby doświadczające nadmiernego lęku i stresu, a także mające niskie poczucie wartości i trudności w relacjach.

Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.