Agnieszka Olszewska-Kaczmarek

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Process Work (Psychoterapia Zorientowana na Proces). Szkolenie odbyła w Process Work Institute w Portland, USA, a staż specjalizacyjny w River’s Way Clinic. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzi terapię indywidualną, relacji oraz rodzin, warsztaty edukacyjne, a także grupy terapeutyczne. Pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo współpracuje z Centrum Praw Kobiet oraz poradnią on-line River’s Way Clinic w Portland. Zanim rozpoczęła obecną drogę zawodową, do 2016 roku, pracowała w strukturach korporacyjnych na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w zakresie negocjacji biznesowych.

Pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami. Zajmuje się psychoterapią klientek i klientów w szerokim spektrum, obejmującym m.in takie obszary, jak: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, trudności relacyjne, stres, wypalenie zawodowe, kryzysy życiowe, zaburzenia adaptacyjne. Prowadzi sesje rozwojowe i coachingowe. Pisze artykuły psychologiczne.

Głównym fundamentem jej pracy jest przekonanie, że wszyscy mamy w sobie mechanizm samorealizacji i własną, indywidualną drogę rozwoju. Swoją rolę jako psychoterapeutki widzi we wspieraniu tego unikalnego procesu a także pomocy w poszerzaniu samoświadomości klientek i klientów. Uważa, że jednym z najważniejszych elementów psychoterapii jest stworzenie na sesjach bezpiecznej atmosfery szacunku i całkowitej akceptacji. Cechuje ją ciepło, empatia i poczucie humoru.

Pracuje pod superwizją. Prowadzi konsultacje w języku polskim i angielskim.