Agnieszka Łykowska-TarnowskaPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta behawioralno-poznawczy. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi oraz psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła całościowe, 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii CBT-EDU (ośrodek z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ma również kilkuletnie doświadczenie pracy w badaniach klinicznych w dziedzinie psychiatrii i genetyki za granicą. Poza prywatną praktyką terapeutyczną związana jest ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia“. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę medyczną i psychologiczną. Pracuje w nurcie terapii behawioralno-poznawczej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego PTP oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB, a także członkiem grupy badawczej sekcji Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przy PTP.

Zajmuje się psychoterapią osób z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, a także zaburzeniami osobowości wykorzystując narzędzia i techniki  terapii behawioralno-poznawczej. Pracuje z osobami doświadczającymi różnych form przemocy (w tym psychicznej). Konsultuje i prowadzi terapię młodzieży oraz dzieci od 8 roku życia. Udziela także konsultacji wychowawczych dla rodziców.

Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim i angielskim. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.