Agnieszka JankiewiczPsycholog, psychoterapeuta integratywny. Absolwentka Wydziału Filozofii na kierunku Psychologia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także 4-letnie Studium Psychoterapii. Obecnie w trakcie certyfikacji przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, które jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także terapię par. Oferuje pomoc na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny oraz duchowy. W swojej pracy kieruje się zasadą, że każda zmiana jest możliwa.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim.