Adriana Ryszawy

Psycholog, terapeuta TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy z klientami korzysta z dorobku Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (solution focused brief therapy, SFBT). Ukończyła w tym zakresie szkolenia oferowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie (poziom podstawowy i zaawansowany). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w trakcie procedury zapisu do Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR działającego przy PTP. Dodatkowo ma wieloletnie doświadczenie w pracy w szeroko pojętej komunikacji – agencjach PR.

Została psychologiem, gdyż od zawsze fascynowały ją relacje międzyludzkie; w życiu najbardziej lubi rozmawiać z ludźmi. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest jej szczególnie bliska z uwagi na założenie, że warto myśleć o tym, jak się chce, by wyglądało nasze życie i w jaki sposób możemy to osiągnąć, a nie zastanawianie się nad tym, dlaczego czegoś w nim brakuje. Wierzy, że każdy z nas ma kompetencje do tego, by nadawać swojemu życiu pożądany kierunek, choć nie ma dwóch takich samych historii i doświadczeń. Wyraz swojej wierze w indywidualność jednostek dała w pracy dyplomowej (temat: „Czy być kobietą znaczy być matką? Narracje młodych matek na temat kobiecości”. Praca przygotowana w metodologii IPA (Interpretacyjna Analiza Fenomenologiczna). Badanie polegało na szczegółowej analizie wywiadów i poszukiwaniu indywidualnych znaczeń, jakie kobiety przypisywały swoim doświadczeniom.

Praktyki zawodowe zrealizowała w Ośrodku Pomocy Społecznej na Pradze-Południe w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W trakcie praktyk zapoznała się z procedurą “Niebieskie Karty”. Brałam także udział w spotkaniach Grupy Edukacyjno-Rozwojowej FENIX dla Kobiet z doświadczeniem przemocy. Uczestniczyła w wyjściach “terenowych” do rodzin objętych procedurą “Niebieskie Karty”. Brała również udział w posiedzeniach tzw. “grup roboczych” dot. prowadzonych przez Ośrodek “Niebieskich Kart”. W trakcie studiów odbyłam także roczny staż w Akademickim Ośrodku Psychoterapii w Warszawie.

Pomaga w przechodzeniu przez szeroko pojęte trudności życiowe. Szczególnie bliskie są jej tematy związane z byciem w relacjach, samooceną, “dobrym życiem” i work-life balance. Na ten moment pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim. Swoją pracę poddaje superwizji.