Doświadczenia trudnego dzieciństwa mają znaczący wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym osób już dorosłych. Często te problemy uwidaczniają się przy nawiązywaniu bliższych relacji.

Syndrom DDA dotyczy osób, które dorastały w rodzinie w której jedna lub więcej osób regularnie spożywały napoje procentowe. W rodzinie mogą pojawić się także inne dysfunkcje np. wychowywanie dziecka przez dziadków, przemoc fizyczna i/lub psychiczna, itp. Wtedy możemy mówić o syndromie DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne).

Wbrew pozorom rozwój i dorastanie w takich rodzinach często oddziałuje i ma znaczący wpływ na postrzeganie samego siebie oraz w relacjach z innymi, także w życiu dorosłym. Osoby takie, aby funkcjonować w domu rodzinnym, wykształciły bowiem cechy/zespół zachowań pomocnych w życiu codziennym. Utrudniają one jednak funkcjonowanie poza nią.

Syndrom DDA/DDD nie jest jednostką chorobową, a jedynie zespołem charakterystycznych objawów, problemów i cech wspólnych dla osób z rodzin, gdzie obecne były dysfunkcje.

Cechy charakterystyczne (katalog otwarty, ma charakter przykładowy):

  • niskie poczucie własnej wartości
  • odczuwanie wstydu, cierpienia
  • chęć kontrolowania wszystkiego i wszystkich
  • perfekcjonizm
  • brak umiejętności kończenia rozpoczętych projektów/zadań
  • brak lub ograniczona umiejętność uzewnętrzniania uczuć
  • lęk przed odrzuceniem i/lub porzuceniem

Dodatkowo można także zaobserwować:

  • brak zaufania
  • lojalność względem osób, które na to nie zasługują
  • dojmujące poczucie samotności
  • smutek
  • stale odczuwane napięcie
  • brak świadomości własnych granic
  • czarno-białe postrzeganie ludzi i otaczającego świata
  • skłonność do depresji i innych zaburzeń
  • skłonność do zachowań ryzykownych
  • łatwość wchodzenia w rolę ofiary

Oferujemy pomoc w obszarach Psycholog DDA Warszawa, Psychoterapeuta DDA Warszawa, Psychiatra Warszawa. Na konsultację z psychologiem DDA w Warszawie zapraszamy do kameralnego ośrodka zlokalizowanego na Starym Żoliborzu (5 minut na piechotę od stacji metra Plac Wilsona).

Terapeuci, którzy prowadzą u nas konsultacje i psychoterapię osób z syndromem DDA/DDD: