Doświadczenia trudnego dzieciństwa mają znaczący wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym osób już dorosłych. Często te problemy uwidaczniają się przy nawiązywaniu bliższych relacji.

Syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) dotyczy osób, które dorastały w rodzinie w której jedna lub więcej osób nadużywały alkoholu.W rodzinie mogą pojawić się także inne dysfunkcje np. wychowywanie dziecka przez dziadków, przemoc fizyczna i/lub psychiczna, itp. Wtedy możemy mówić o syndromie DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne).

Wbrew pozorom rozwój i dorastanie w takich rodzinach często oddziałuje i ma znaczący wpływ na postrzeganie samego siebie oraz w relacjach z innymi, także w życiu dorosłym. Osoby takie, aby funkcjonować w domu rodzinnym, wykształciły bowiem cechy/zespół zachowań pomocnych w życiu codziennym. Utrudniają one jednak funkcjonowanie poza nią.

Syndrom DDA nie jest jednostką chorobową, a jedynie zespołem charakterystycznych objawów, problemów i cech wspólnych dla osób z rodzin, gdzie nadużywany był alkohol. Osoby z syndromem DDA zazwyczaj mają także syndrom DDD (gdyż w rodzinie alkoholowej występują także inne dysfunkcje).

Cechy charakterystyczne (katalog otwarty, ma charakter przykładowy):

 • niskie poczucie własnej wartości
 • odczuwanie wstydu, cierpienia
 • chęć kontrolowania wszystkiego i wszystkich
 • perfekcjonizm
 • brak umiejętności kończenia rozpoczętych projektów/zadań
 • brak lub ograniczona umiejętność uzewnętrzniania uczuć
 • lęk przed odrzuceniem i/lub porzuceniem

Dodatkowo można także zaobserwować:

 • brak zaufania
 • lojalność względem osób, które na to nie zasługują
 • dojmujące poczucie samotności
 • smutek
 • stale odczuwane napięcie
 • brak świadomości własnych granic
 • czarno-białe postrzeganie ludzi i otaczającego świata
 • skłonność do depresji i innych zaburzeń
 • skłonność do nałogów
 • łatwość wchodzenia w rolę ofiary

UZALEŻNIENIA

Nie ma lepszych czy gorszych nałogów. To, co jest dla nich wspólne, to aktywność nałogowa. Mogą natomiast różnić się konsekwencjami czy mechanizmami. Wśród najpopularniejszych form uzależnień możemy wymienić uzależnienie od alkoholu, seksu, hazardu, narkotyków, zakupów czy palenia.

Jeżeli odczuwasz brak lub dużą trudność w kontroli swoich zachowań, masz poczucie wewnętrznego przymusu zażywania danej substancji (to jedyny sposób żeby się czuć dobrze lub móc się zrelaksować) to warto się sprawdzić czy nie jesteś uzależniony/a. Zachowanie nałogowe potocznie zwane uzależnieniem to takie zachowanie, które sprawia, iż wszystko to co do tej pory sprawiało Ci przyjemność lub było Twoją aktywnością sprowadza się do jednej, nałogowej czynności lub do zażywania danej substancji.

Charakterystyczne objawy:

 • tak zwany głód, czyli trudność lub niemożność ograniczenia kontaktu z daną substancją lub aktywnością
 • utrata kontroli nad ilością, czasem i/lub intensywnością zażywania danej substancji lub aktywności
 • rosnąca ilość i/lub częstotliwość aktywności nałogowej
 • w przypadku ograniczenia danej substancji lub aktywności pojawiają się objawy odstawienia. Mogą one być mniej lub bardziej nasilone, w zależności od stadium uzależnienia. I tak np. może wystąpić pogorszenie nastroju, drażliwość, lęk, problemy ze snem czy nawet bóle w ciele bez konkretnej przyczyny czy omamy słuchowe lub/i wzrokowe.
 • pomimo świadomości, iż zażywanie substancji lub dana aktywność są dla nas szkodliwe, kontynuujemy je.
 • zaniedbywanie innych aktywności np. pracy, zainteresowań, kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Jeżeli podejrzewamy uzależnienie u siebie (choćby na podstawie objawów opisanych powyżej) warto zgłosić się na konsultację u terapeuty uzależnień.

Oferujemy pomoc w obszarach Psycholog DDA Warszawa, Psychoterapeuta DDA Warszawa, Psychiatra Warszawa. Na konsultację z psychologiem DDA w Warszawie zapraszamy do kameralnego ośrodka zlokalizowanego na Starym Żoliborzu (5 minut na piechotę od stacji metra Plac Wilsona).

Terapeuci, którzy prowadzą u nas konsultacje i psychoterapię osób z syndromem DDA i/lub z osobami uzależnionymi: